E-VEIKALA "LATVIEŠIEM" LIETOŠANAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi paredz E-VEIKALA "LATVIEŠIEM"(turpmāk tekstā e-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pērk e-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto e-veikala pakalpojumus.
2. Pārdevējs ir SIA “AU”, reģ. Nr. 49503004120, juridiskā adrese: Baznīcas iela 39, Rīga, LV-1010, turpmāk tekstā Pārdevējs.
3. Pircējs ir Latvijas teritorijā dzīvojoša, vismaz 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kas iepērkas e-veikalā, turpmāk tekstā Pircējs (Iegādātā prece var tikt piegādāta tikai uz adresi, kas atrodas Latvijas teritorijā).
4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties e-veikalā.
5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu, Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments, tādēļ pirms Jūs apstipriniet pirkumu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus.
6. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus, tādēļ  Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem.

 
REĢISTRĀCIJA PIRKUMIEM E-VEIKALĀ "LATVIEŠIEM"
1. Lai varētu iegādāties preces e-veikalā, Pircējam ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi Pircēja personas dati: Vārds, Uzvārds, adrese uz kuru tiks piegādāta prece, tālruņa numurs,  e-pasts, un  jāizveido droša parole.
2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie pirms veic pirkumu ir jāatjauno. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
3. Pircējs apņemas savus pieejas datus (e-pastu, paroli)  neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par savu  pieejas datu glabāšanu.  Ja e-veikalu izmanto trešā persona, kas pievienojas e-veikalam, izmantojot Pircēja pieejas datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē pieejas datus, viņam par to ir jāinformē Pārdevējs nosūtot e-pastu uz [email protected] .
4. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.
5. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot pavaddokumentus un atmaksājot naudu par Pircēja atgrieztajām precēm.

6. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot e-veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
7. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
8. Ja Pircējs vēlas saņemt Pārdevēja sūtītus paziņojumus par jaunumiem uz izdevīgiem piedāvājumiem, reģistrācijas anketā ir iespējams atzīmēt, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs to nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketingam un Pircējam nesūtīs reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu.

PREČU CENAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
1. Preču cenas e-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā e-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
Pārdevējs patur tiesības anulēt pirkumu, ja ir konstatēta kāda produkta cenas kļūda. Par šādu gadījumu Pārdevējs informē Pircēju un kad kļūda ir novērsta, Pircējs var atkārtoti veikt pirkumu.
2. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā, maksājot ar jebkuras bankas Baltijas valstīs izdotu VISA, VISA Electron, MasterCard vai Maestro maksājumu karti internetā.  Mēs garantējam klientu datu drošību, un pirkumiem internetā tiek izmantota 3D Secure drošības sistēma, kas ir sertificēta un pilnībā atbilst starptautisko maksājumu karšu organizāciju VISA un MasterCard prasībām drošiem maksājumu karšu darījumiem internetā.
3. Tikai samaksājot  par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš.
4. Pircējs e-veikala sadaļas MANS KONTS apakš sadaļā MANI PIRKUMI var atrast un izdrukāt rēķinus par visiem veiktajiem pirkumiem. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums,  piegādes maksa un piegādes adrese.PREČU PIEGĀDE
1. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā, līdz norādītajai adresei, vai tuvākajai pasta nodaļai.
2. Ja Pircējs ir izvēlējies, lai preci piegādā uz noteiktu adresi, Pircējam papildus ir jāmaksā piegādes maksa EUR 4.99, kas ir norādīta pasūtīšanas brīdī.
3. Prece uz norādīto Pircēja adresi, tiek piegādāta 1 - 2 darba dienu laikā.
4. Preces uz norādīto adresi tiek piegādātas sadarbībā ar Ekspresspastu.
Pārdevējs patur tiesības atteikt piegādāt preces uz kādu adresi, ja tā nav sadarbības partnera piegādes zonā, vai kā citādi nav aizsniedzama.
5. Ja Pircējs ir izvēlējies, lai preci piegādā uz tuvāko pasta nodaļu, Pircējam papildus ir jāmaksā piegādes maksa EUR 2.49, kas ir norādīta pasūtīšanas brīdī.
6. Prece uz Pircēja tuvāko pasta nodaļu tiek piegādāta  2 - 4 darba dienu laikā.
7. Preces uz tuvāko pasta nodaļu tiek piegādātas sadarbībā ar Latvijas pastu.
8. Ja Pircējs ir izvēlējies, lai preci piegādā uz kādu no uzņēmuma veikaliem, piegādes maksa nav jāmaksā.
9. Prece uz Pircēja norādīto ZAPPING MILANO veikalu, tiek piegādāta 2 - 4 darba dienu laikā.
10. Pircējam prece no veikala ir jāizņem 15 dienu laikā, no apstiprinājuma saņemšanas uz e-pastu, vai arī jāvienojas ar pārdevēju par preces izņemšanas laika pagarinājumu.
11. Ja prece ir piegādāta uz pircēja norādīto ZAPPING MILANO veikalu, un kādu iemeslu dēļ tā 15 dienu laikā netiek izņemta, un pircējs nav vienojies ar pārdevēju par izņemšanas laika pagarinājumu, prece tiek atgriezta uz pārdevēja noliktavu, un glabājas tur līdz tiek panākta jauna vienošanās par preces saņemšanu.
12. Ja Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, vai norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, prece tiek nogādāta atpakaļ Pārdevēja noliktavā. Šādā gadījumā piegādes maksa netiek atgriezta. Lai preces nosūtītu atkārtoti, Pircējs papildus piemaksā par preču piegādi, vai arī vienojas par citu preces saņemšanas veidu.
Pārdevējs patur tiesības pagarināt preču piegādes laiku, ja rodas kādi neparedzēti apstākļi, par to informējot Pircēju.


PREČU ATGRIEŠANA1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes.2. Pircējs bez maksas Preci var atgriezt jebkurā no ZAPPING MILANO veikaliem, vai arī  nosūtīt to uz Pārdevēja noliktavu: Baznīcas ielā 39, Rīgā, LV-1010, izmantojot kādu no Pircējam piemērotajiem nosūtīšanas veidiem. Pircējs pats apmaksā visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces atgriešanu Pārdevējam.Lai Pircējam par preci nauda tiktu atgriezta, precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kā tā tika saņemta, tā nevar būt lietota, tai jābūt klāt piestiprinātai cenu zīmei un iepakotai tajā pašā iepakojumā, kādā prece tika saņemta. Pārdevējs patur tiesības noraidīt naudas atgriešanu Pircējam, ja kādi no šiem noteikumiem nav ievēroti.

PREČU MAIŅA
1. Pircējam ir tiesības samainīt iegādāto preci, 1 mēneša laikā no iegādes brīža.
2. Pircējs preci var samainīt jebkurā ZAPPING MILANO veikalā, uz jebkuru citu interesējošu preci, kas uz to brīdi ir veikalā. Ja izvēlētā prece ir dārgāka, Pircējs piemaksā starpību, ja izvēlētā prece ir lētāka, Pārdevējs atgriež starpību Pircējam.
3. Pārdevējs negarantē, ka Pircējs varēs samainīt preci uz tieši tādu pašu, kādu tas bija iegādājies e-veikalā, tikai uz citu krāsu vai izmēru.
Lai Pircējam prece tiktu samainīta, precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kā tā tika saņemta, tā nevar būt lietota, tai jābūt klāt piestiprinātai cenu zīmei un iepakotai tajā pašā iepakojumā, kādā prece tika saņemta. Pārdevējs patur tiesības noraidīt preces maiņu Pircējam, ja kādi no šiem noteikumiem nav ievēroti.

PREČU KVALITĀTES GARANTIJA
1. Visu e-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
2. Pārdevējs neatbild par to, ka e-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja datora monitora īpatnību dēļ.
3. Visām Precēm spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos, kas ir spēkā Latvijas teritorijā.
4. Ja Pircējs piegādātajai precei konstatē neatbilstošu kvalitāti, Pircējam ir tiesības visā garantijas periodā, atgriezt preci Pārdevējam.
5. Pircējs nekvalitatīvo Preci var atgriezt jebkurā no ZAPPING MILANO veikaliem, vai arī  nosūtīt to uz Pārdevēja noliktavu: Baznīcas ielā 39, Rīgā, LV-1010, izmantojot kādu no Pircējam piemērotajiem nosūtīšanas veidiem. Pircējs pats apmaksā visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces atgriešanu Pārdevējam.
6. Ja Pārdevējs apstiprina neatbilstošo kvalitāti, nauda par preci tiek atgriezta Pircējam.

BEIGU NOTEIKUMI
1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
3. Visus strīdus līgumslēdzēji risina sarunās, ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.PRIVĀTUMA POLITIKA
SIA INPAKT ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
SIA INPAKT pircēju personas datus apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus,
kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA INPAKT izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus,
kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Iegādājoties Interneta
veikalā www.latviesiem.lv piedāvātās preces, Pircējs piekrīt un atļauj SIA inpakt reģistrēt, ievadīt,
sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā
tas ir nepieciešams šādu mērķu sasniegšanai: līguma jeb darījuma noslēgšanai; pircēja identificēšanai;citu saistību izpildei, kas saistītas ar klientu apkalpošanas procesu.
SIA  INPAKT nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību un nekādā veidā tos neizplata un neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus,
kad tas nepieciešams apmaksas vai piegādes veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma. Pircējam, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu
informāciju: kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas; kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

AKCIJAS NOTEIKUMI
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


0